PR News Archives - Page 3 of 10 - SHIPPOP
SHIPPOP แจ้งปรับราคาและเงื่อนไขขนส่ง BEE Express โดยมีผลวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้

SHIPPOP แจ้งปรับราคาและเงื่อนไขขนส่ง BEE Express โดยมีผลวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้

BEE EXPRESS ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุส่งเช้าเย็นถึง ที่รวดเร็วฉับไว พร้อมเป็น 1 ตัวเลือกที่คุณวางใจ ด้วยบริการขนส่งที่การันตรีส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วัน ประหยัดเวลาของลูกค้า ตอบสนองทุกความต้องการ เข้ารับตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป **พื้นที่ กทม. ยึดมั่นในรูปแบบของธุรกิจการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีพนักงานที่มีความสามารถ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดย SHIPPOP ขอแจ้งปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง BEE EXPRESS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถเช็คราคาและบริการของขนส่ง BEE EXPRESS ด้านล่าง พื้นที่ให้บริการ ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการเข้ารับและจัดส่งได้ที่นี่ > พื้นที่ให้บริการ เงื่อนไขเบื้องต้น 1. พิมพ์ใบปะหน้าและแปะลงบนกล่องพัสดุ เพื่อให้ทางทีมขนส่งเข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้าน 2. การคิดค่าขนส่งจะคิดตามน้ําหนักจริง หรือน้ําหนักปริมาตร เเล้วเเต่จํานวนใดจะมากกว่า 3. อัตราค่าบริการพัสดุที่มีน้ําหนักเบาเเละขนาดใหญ่จะคิดค่าขนส่งตามน้ําหนักปริมาตรเเล้วค่อยนําสูตรมาคํานวณค่าขนส่ง โดยสูตรการคํานวณมีดังนี้ พัสดุธรรมดา : กว้าง(cm) * ยาว(cm) * สูง(cm) ÷ 6000 […]

SHIPPOP ประกาศปรับราคา JWD EXPRESS บริการส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

SHIPPOP ประกาศปรับราคา JWD EXPRESS บริการส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

บริการรับส่งสินค้า แช่เย็น/แช่แข็ง ของ JWD EXPRESS ขนส่งที่ให้บริการส่งสินค้าในรูปแบบสินค้าแช่เย็นที่อุณหภูมิ 0 – 8 องศาเซลเซียส และสินค้าแช่แข็งที่ อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส โดยใช้การขนส่งรถตู้ทึบและกล่อง Cool Box เพื่อควบคุมอุณหภูมิ จึงสามารถกักเก็บความสดใหม่ของสินค้าได้อย่างดี ตลอดระยะการเดินทาง โดย SHIPPOP ขอประกาศปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการของขนส่ง JWD Express จะปรับราคาค่าขนส่งโดยเพิ่มการแบ่งโซนสำหรับปลายทางต่างจังหวัด มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ตารางและเงื่อนไขด้านล่าง เงื่อนไขเบื้องต้นเงื่อนไขเบื้องต้น 1.  บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 2. ขนาดพัสดุที่สามารถรับได้สำหรับการจัดส่งไปยังพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลขนาดของพัสดุรวม (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 180 ซม. ด้านหนึ่งใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม สำหรับการจัดส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ขนาดรวม (กว้าง+ยาว+สูง) ของพัสดุไม่เกิน 120 […]

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นใหม่ขนส่ง BEST EXPRESS รับน้ำหนักสูงสุดถึง 80 กก. เริ่มต้นเพียง 15 บาท!!

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นใหม่ขนส่ง BEST EXPRESS รับน้ำหนักสูงสุดถึง 80 กก. เริ่มต้นเพียง 15 บาท!!

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง BEST EXPRESS และปรับเงื่อนไขใหม่ สำหรับน้ำหนักพัสดุสูงสุดที่สามารถเข้ารับได้ จากเดิม รับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลกรัม เริ่มต้นเพียง 15 บาท  โดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง BEST EXPRESS ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ สูตรคำนวณปริมาตรค่าขนส่ง : (กว้างxยาวxสูง)/6,000 ตัวอย่าง กล่องกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 22 ซม. -> คำนวณตามสูตรข้างต้น (30x45x22)/6,000  = 4.950 กิโลกรัม  ค่าขนส่งที่คิดคือ 5 กิโลกรัม  ราคา 50 บาท สำหรับการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล **กรณีที่พัสดุมีน้ำหนักหรือปริมาณกล่องอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ระบบจะยึดคิดราคาค่าขนส่งตามขนาดปริมาตรหรือน้ำหนักที่มากกว่าเป็นหลัก * […]

SHIPPOP ขอเสนอโปรโมชั่นค่าจัดส่ง True e-Logistics พัสดุตั้งเเต่ 16 กก.ขึ้นไป ถึง 30 กก. จ่ายราคาเดียวเพียง 120 บาท!!

SHIPPOP ขอเสนอโปรโมชั่นค่าจัดส่ง True e-Logistics พัสดุตั้งเเต่ 16 กก.ขึ้นไป ถึง 30 กก. จ่ายราคาเดียวเพียง 120 บาท!!

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง True e-logistics  สำหรับพัสดุที่หนักตั้งแต่ 16 กิโลกรัมเป็นต้นไป จนถึง 30 กิโลกรัม จ่ายราคาเดียว 120 บาท  ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง True e-logistics ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ เงื่อนไขเบื้องต้น 1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ 2. บริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป โดยการเข้ารับพัสดุขนส่งทําการเข้ารับทุกวัน 3. บริการเข้ารับพัสดุเฉพาะในกรุงเทพเเละปริมณฑล และจัดส่งทั่วประเทศ โดยไม่มีจํากัดจํานวนพัสดุ 4. สร้างรายการและชําระค่าบริการจัดส่งพัสดุก่อน 14.00 น. และทางบริษัทขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันเดียวกัน หากสร้างรายการหลังจาก 14.01 น. เข้ารับพัสดุในวันถัดไป 5. ประกันค่าความเสียหายและการสูญหายที่เกิดจากขนส่ง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท 6. ขนาดและน้ําหนักสินค้าที่สามารถเข้ารับได้ 6.1 น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 6.2 สามารถเข้ารับสินค้าขนาดกล่อง […]

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นราคาพิเศษ!! KERRY EXPRESS ตลอดเดือนเมษายนนี้

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นราคาพิเศษ!! KERRY EXPRESS ตลอดเดือนเมษายนนี้

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง KERRY EXPRESS  ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  30 เมษายน 2564 *  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง KERRY EXPRESS ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ เงื่อนไขเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่งที่สาขา Kerry Express (Parcel Shop) เท่านั้น ขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ต้องไม่เกิน 180 ซม. โดยด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม มาตรฐานการให้บริการ สำหรับการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือภายในภูมิภาคเดียวกันจะจัดส่งภายในวันถัดไป หากเป็นการจัดส่งต่างภูมิภาคจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน ภูมิภาค : กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ภูมิภาค : ภาคกลาง ได้แก่ เพชรบุรี, กาญจนบุรี, นครนายก, […]

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษ ninjavan 1 กิโลกรัมแรก เริ่มต้นเพียง 19 บาท

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษ ninjavan 1 กิโลกรัมแรก เริ่มต้นเพียง 19 บาท

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง ninja van  โดยมีค่าจัดส่งพัสดุเริ่มต้นเพียง 19 บาท ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง ninja van ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ พร้อมกับปรับพื้นที่เข้ารับสำหรับต่างจังหวัด ดังนี้ > คลิกเพื่อตรวจสอบ เงื่อนไขเบื้องต้น ทางขนส่งจะเข้ารับเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล สมุทรสาคร (ยกเว้น รหัสไปรษณีย์ 74131), สมุทรสงคราม, นครปฐม และจังหวัดอื่นๆที่ระบุตามเอกสารแนบท้าย โดยไม่มีขั้นต่ำในการเข้ารับ และจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด)  ราคาค่าขนส่งข้างต้นคิดตามปลายทาง  กรุงเทพ/ปริมณฑล เฉพาะปลายทางพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น ต่างจังหวัด ปลายทางพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ขนาดพัสดุที่รับ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 180 ซม. ด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กรณีส่งมากกว่า 20 […]