โปรโมชั่นใหม่ BEST EXPRESS รับน้ำหนักสูงสุดถึง 80 กก. เริ่มต้นเพียง 15 บาท

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง BEST EXPRESS และปรับเงื่อนไขใหม่ สำหรับน้ำหนักพัสดุสูงสุดที่สามารถเข้ารับได้ จากเดิม รับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลกรัม เริ่มต้นเพียง 15 บาท  โดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง BEST EXPRESS ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

ตารางอัตราค่าจัดส่งพัสดุ Best Express – สำหรับต้นทาง กรุงเทพ ปริมณฑล

ตารางอัตราค่าจัดส่งพัสดุ Best Express – สำหรับต้นทาง ต่างจังหวัด

สูตรคำนวณปริมาตรค่าขนส่ง : (กว้างxยาวxสูง)/6,000

ตัวอย่าง กล่องกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 22 ซม. -> คำนวณตามสูตรข้างต้น (30x45x22)/6,000  = 4.950 กิโลกรัม 

ค่าขนส่งที่คิดคือ 5 กิโลกรัม  ราคา 50 บาท สำหรับการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

**กรณีที่พัสดุมีน้ำหนักหรือปริมาณกล่องอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ระบบจะยึดคิดราคาค่าขนส่งตามขนาดปริมาตรหรือน้ำหนักที่มากกว่าเป็นหลัก *

เงื่อนไขเบื้องต้น

 1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 2. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ
 3. น้ำหนักพัสดุ ไม่เกิน 80 กิโลกรัม ขนาดกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 250 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร)
 4.  พื้นที่ให้บริการ ดังนี้
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
 • ภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี นครนายก นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
 • ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
 • ภาคใต้  ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญบึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
 • ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
 • ภาคตะวันตก ได้แก่ ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ห่างไกล ระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วัน โดยจะมีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท หรือ 100 บาท ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • พื้นที่ห่างไกลที่มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท : ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง), กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี), เชียงใหม่ (อ.สะเมิง อ.เวียงแหง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม อ.อมก๋อย), เพชรบูรณ์ (อ.น้ำหนาว), น่าน (อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ), พะเยา (อ.เชียงม่วน), แม่ฮ่องสอน (อ.เมือง อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย อ.ปาย อ.ขุนยวม อ.ปางมะผ้า), ลำปาง (อ.เถิน อ.แม่พริก อ.ทุ่งหัวช้าง), เชียงราย (อ.เวียงแก่น อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.ขุนตาล), ตาก (อ.อุ้มผาง), นราธิวาส (อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี อ.รือเสาะ อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ), ยะลา (อ.เบตง บันนังสตา อ.ธารโต), พังงา (อ.เกาะยาว), กระบี่ (อ.เมือง), ตราด (อ.เกาะกูด), เลย (อ.ท่าลี่ อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ อ.นาแห้ว อ.ภูหลวง อ.ภูกระดึง)
 • พื้นที่ห่างไกลที่มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท : ตราด (อ.เกาะช้าง), กระบี่ (อ.เกาะลันตา), สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน, อ.เกาะสมุย)
 1. วันทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 8.00 – 18.00 น. (วันอาทิตย์ เปิดทำการบางสาขา) 
 2. ผู้ขอใช้บริการจะต้องสร้างรายการล่วงหน้า 1 วัน และทีมขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป ทั้งนี้ทีมขนส่งอาจเข้ารับภายในวันเดียวกับที่สร้างรายการได้ โดยขึ้นอยู่สาขาที่ให้บริการ
 3. ในกรณีที่ทีมขนส่งไม่ได้เข้ารับพัสดุเลยจนเลยกำหนดเวลา  ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลานัดรับใหม่ได้ที่เบอร์โทรที่เจ้าหน้าที่โทรหาหรือลูกค้าสามารถส่งพัสดุได้ที่หน้าสาขา
 4.  หากไม่สามารถกำหนดวันนัดรับพัสดุได้กรุณาติดต่อ Best Express Customer Service (02-108-8000)
 5. การประกันคุ้มครองสินค้า ตามเงื่อนไขของบริษัท กรณีความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทที่เข้าข่ายความรับผิดชอบชดใช้ให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
 6. ไม่คิดค่าบริการตีกลับพัสดุ
 7. Best Express จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทำการ 

ระยะเวลาในการจัดส่งพัสดุ 

 • จัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งภายในวันถัดไป
 • จัดส่งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปต่างจังหวัด/ต่างจังหวัดไปกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน
 • จัดส่งภายในภาคเดียวกัน ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน
 • จัดส่งไปยังต่างภาค ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-5 วัน
 • และการจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5 วัน
 • โดยนับตั้งแต่วันที่รับพัสดุซึ่งจะต้องเกิดจากความล่าช้าของ Best Express แต่ไม่รวมถึงเหตุสุดวิสัย  อันได้แก่

กฎหมายทางราชการ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยื่นต่อศาลแห่งราชอาณาจักร โดยไม่อาจเพิกถอนได้

สิ่งของที่ไม่สามารถเคลมได้ :                                                                                                                                                    

 1. สิ่งของเหล่านี้อาจจะได้รับการยอมรับในการจัดส่ง แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การเรียกร้องสิทธิ์หรือเคลมได้ อาทิ อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต สินค้าเน่าเสียง่าย เวาเชอร์ คูปอง การ์ดของขวัญ เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ เอกสารใช้แทนเงินสด                                                                                                                                            
 2. สิ่งของที่เป็นสินค้าของเหลว อาทิ น้ำมัน ครีม เซรั่ม เจล แบตเตอรี่ เป็นต้น                                                                             
 3. สิ่งของที่เป็นพัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบใดๆ ที่แตกหักง่าย อาทิ ขวดแก้ว กระจก กรอบรูป อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และวัสดุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน

**โดยสาเหตุหลักที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปรับพัสดุเกิดจากการที่ไม่สามารถติดต่อร้านค้าทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นหากทางร้านค้าพบว่ามีสายที่ไม่ได้รับภายในวันนั้น แนะนำให้ร้านค้าโทรกลับไปเพื่อยืนยันการเข้ารับกับทางเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า COD

 1. กำหนดการใช้บริการ COD ยอดขั้นต่ำของสินค้า คือ 100 บาท  สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ 3 % 
 3. ผู้ให้บริการ จะทำการโอนเงินที่รับชำระมาแล้ว มี 2 แบบ คือโอนคืนทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ ทุกวันศุกร์ 
 4. บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนจำเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ)
 5. หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ
 6. ยอดโอนคืนขั้นต่ำ 500 บาท หลังหักค่าธรรมเนียม COD (3%) แล้ว ค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ใช้งานกับธนาคารของผู้ใช้งาน

หากลูกค้าที่สงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ  Line : @SHIPPOP ☎️ โทร. 092-905-3355

SHIPPOP
ช่วยให้เรื่องการส่งของ เป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้ที่

สมัครใช้งาน เช็คราคา