PR News Archives - SHIPPOP
SHIPPOP มอบโปรโมชั่นใหม่ขนส่ง BEST EXPRESS รับน้ำหนักสูงสุดถึง 80 กก. เริ่มต้นเพียง 15 บาท!!

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นใหม่ขนส่ง BEST EXPRESS รับน้ำหนักสูงสุดถึง 80 กก. เริ่มต้นเพียง 15 บาท!!

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง BEST EXPRESS และปรับเงื่อนไขใหม่ สำหรับน้ำหนักพัสดุสูงสุดที่สามารถเข้ารับได้ จากเดิม รับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลกรัม เริ่มต้นเพียง 15 บาท  โดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง BEST EXPRESS ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ สูตรคำนวณปริมาตรค่าขนส่ง : (กว้างxยาวxสูง)/6,000 ตัวอย่าง กล่องกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 22 ซม. -> คำนวณตามสูตรข้างต้น (30x45x22)/6,000  = 4.950 กิโลกรัม  ค่าขนส่งที่คิดคือ 5 กิโลกรัม  ราคา 50 บาท สำหรับการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล **กรณีที่พัสดุมีน้ำหนักหรือปริมาณกล่องอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ระบบจะยึดคิดราคาค่าขนส่งตามขนาดปริมาตรหรือน้ำหนักที่มากกว่าเป็นหลัก * […]

SHIPPOP ขอเสนอโปรโมชั่นค่าจัดส่ง True e-Logistics พัสดุตั้งเเต่ 16 กก.ขึ้นไป ถึง 30 กก. จ่ายราคาเดียวเพียง 120 บาท!!

SHIPPOP ขอเสนอโปรโมชั่นค่าจัดส่ง True e-Logistics พัสดุตั้งเเต่ 16 กก.ขึ้นไป ถึง 30 กก. จ่ายราคาเดียวเพียง 120 บาท!!

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง True e-logistics  สำหรับพัสดุที่หนักตั้งแต่ 16 กิโลกรัมเป็นต้นไป จนถึง 30 กิโลกรัม จ่ายราคาเดียว 120 บาท  ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง True e-logistics ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้   เงื่อนไขเบื้องต้น 1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ 2. บริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป โดยการเข้ารับพัสดุขนส่งทําการเข้ารับทุกวัน 3. บริการเข้ารับพัสดุเฉพาะในกรุงเทพเเละปริมณฑล และจัดส่งทั่วประเทศ โดยไม่มีจํากัดจํานวนพัสดุ 4. สร้างรายการและชําระค่าบริการจัดส่งพัสดุก่อน 14.00 น. และทางบริษัทขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันเดียวกัน หากสร้างรายการหลังจาก 14.01 น. เข้ารับพัสดุใน วันถัดไป 5. ประกันค่าความเสียหายและการสูญหายที่เกิดจากขนส่ง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท 6. ขนาดและน้ําหนักสินค้าที่สามารถเข้ารับได้ 6.1 น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม […]

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นราคาพิเศษ!! KERRY EXPRESS ตลอดเดือนเมษายนนี้

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นราคาพิเศษ!! KERRY EXPRESS ตลอดเดือนเมษายนนี้

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง KERRY EXPRESS  ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  30 เมษายน 2564 *  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง KERRY EXPRESS ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ เงื่อนไขเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่งที่สาขา Kerry Express (Parcel Shop) เท่านั้น ขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ต้องไม่เกิน 180 ซม. โดยด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม มาตรฐานการให้บริการ สำหรับการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือภายในภูมิภาคเดียวกันจะจัดส่งภายในวันถัดไป หากเป็นการจัดส่งต่างภูมิภาคจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน ภูมิภาค : กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ภูมิภาค : ภาคกลาง ได้แก่ เพชรบุรี, กาญจนบุรี, นครนายก, […]

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษ ninjavan 1 กิโลกรัมแรก เริ่มต้นเพียง 19 บาท

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษ ninjavan 1 กิโลกรัมแรก เริ่มต้นเพียง 19 บาท

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง ninja van  โดยมีค่าจัดส่งพัสดุเริ่มต้นเพียง 19 บาท ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง ninja van ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ พร้อมกับปรับพื้นที่เข้ารับสำหรับต่างจังหวัด ดังนี้ > คลิกเพื่อตรวจสอบ เงื่อนไขเบื้องต้น ทางขนส่งจะเข้ารับเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล สมุทรสาคร (ยกเว้น รหัสไปรษณีย์ 74131), สมุทรสงคราม, นครปฐม และจังหวัดอื่นๆที่ระบุตามเอกสารแนบท้าย โดยไม่มีขั้นต่ำในการเข้ารับ และจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด)  ราคาค่าขนส่งข้างต้นคิดตามปลายทาง  กรุงเทพ/ปริมณฑล เฉพาะปลายทางพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น ต่างจังหวัด ปลายทางพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ขนาดพัสดุที่รับ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 180 ซม. ด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กรณีส่งมากกว่า 20 […]

SHIPPOP ปรับเงื่อนไขและราคา SCG EXPRESS รับขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ราคาถูกลงกว่าเดิม!!

SHIPPOP ปรับเงื่อนไขและราคา SCG EXPRESS รับขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ราคาถูกลงกว่าเดิม!!

SHIPPOP ขอประกาศปรับแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าขนส่งของบริษัท SCG EXPRESS ผ่าน www.shippop.com โดยจะมีผลวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ นอกจากราคาค่าส่งที่ถูกลงแล้ว ยังทำให้สามารถรับพัสดุที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น ไม่เกิน กว้าง+ยาว+สูง  250 ซม. หรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น ไม่เกิน 25 กก.ได้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาของ SCG EXPRESS ผ่าน SHIPPOP ได้ที่ตารางด้านล่าง เงื่อนไขเบื้องต้น 1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 2.สำหรับบริการแบบส่งธรรมดาทางขนส่งจะเข้ารับและจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด)  หากเป็นบริการแบบส่งเย็นและแช่แข็งจะเข้ารับพัสดุวันจันทร์-ศุกร์ และจัดส่งในวันอังคาร-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด) 3.บริการส่งธรรมดาจะไม่รับพัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 250 ซม. หรือน้ำหนักมากกว่า 25 กก. หากเป็นพื้นที่ห่างไกลจะไม่รับพัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 200 […]

SHIPPOP เปิดตัวบริการ “eCo-Post”  บริการใหม่ไปรษณีย์ไทย ถูกลง ส่งไว กว่าเดิม

SHIPPOP เปิดตัวบริการ “eCo-Post” บริการใหม่ไปรษณีย์ไทย ถูกลง ส่งไว กว่าเดิม

ไปรษณีย์ eCo-Post คือ บริการส่งพัสดุรูจากไปรษณีย์ไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการส่งสินค้าโดยเฉพาะ ส่งของได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิม สามารถฝากส่งพัสดุสูงสุดถึง 10 กิโลกรัม พร้อมมีวงเงินประกันพัสดุสูงสุด 1,500 บาทต่อชิ้น โดยในตอนนี้ทาง SHIPPOP ได้เพิ่มการจัดส่งรูปแบบ eCo-Post ให้ลูกค้าได้ใช้บริการกัน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปสามารถตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการให้บริการได้ ตามตารางด้านล่าง เงื่อนไขเบื้องต้น     1.ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนดชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง และไม่รับพัสดุที่มีขนาด (กว้าง+ยาว+สูง) เกิน […]