อัปเดตภาพรวม Thailand E-Commerce Logistics 2023 by SHIPPOP : ขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยเป็นอย่างไร

ในยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ให้ความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

มูลค่าตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย

SHIPPOP ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของขนส่งชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าของตลาดขนส่งพัสดุด่วนในไทย พบว่า ในปี 2565 ตลาดขนส่งพัสดุมีอัตราการเติบโตที่ลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดขนส่งมีการเติบโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และให้ความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้า แต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้บริโภคก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดขนส่งพัสดุมีอัตราการเติบโตที่ลดลง

แม้ว่าอัตราการเติบโตจะลดลง แต่เราคาดการณ์ในปี 2566 และ ปี 2567 ตลาดขนส่งพัสดุด่วนในไทยจะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์มีแพลตฟอร์มช่องทางการขายที่หลากหลาย ประกอบกับผู้บริโภคเองก็ยังมีพฤติกรรมการสั่งซื้อออนไลน์อยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นมูลค่าตลาดขนส่งพัสดุด่วนจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจทะลุ 1 แสนล้านบาทภายในปี 2567

ส่วนแบ่งขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย

ปัจจุบันตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ 5 ราย ได้แก่

 • ไปรษณีย์ไทย มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 23.5%
 • Kerry Express มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20.1%
 • Flash Express มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 17.4%
 • DHL Express มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 16.5%
 • J&T Express มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 13.9%
 • และขนส่งอื่น ๆ รวมกันอยู่ที่ 8.7%

ภาพรวมตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย

SHIPPOP ได้จัดทำ “Thailand E-Commerce Logistics 2023” ขึ้น เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกประเภทและทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

1. ธุรกิจส่งพัสดุด่วน

2. ธุรกิจส่งพัสดุไปยังต่างประเทศ

3. ธุรกิจส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ

4. ธุรกิจส่งพัสดุแบบ On-demand (รถมอเตอร์ไซค์)

5. ธุรกิจส่งพัสดุแบบ On-demand (รถ 4-6 ล้อ)

6. ธุรกิจ Fulfillment

7. ธุรกิจ Shipping Aggregator

ภาพรวมของขนส่งที่มีในประเทศไทย

ในปัจจุบันการจัดส่งพัสดุด่วนมีบริการแยกย่อยที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการจัดส่งพัสดุที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการพัฒนาเทคโนโลยี และตลาดขนส่งก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

 • ส่งพัสดุด่วน

บริการส่งพัสดุด่วนเป็นบริการพื้นฐานที่ทุกคนคุ้นเคย ให้บริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาในการขนส่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยทั่วไปแล้ว บริการส่งพัสดุด่วนมีระยะเวลาในการขนส่งตั้งแต่ 1 วันถึง 3 วัน

 • ส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

บริการส่งแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นบริการจัดส่งพัสดุที่ต้องการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม มีรองรับทั้งแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส และแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส โดยสินค้าที่นิยมจัดส่งจะมีหลากหลายประเภท เช่น ผัก, ผลไม้, อาหาร, ยา และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนจะให้บริการขนส่งพัสดุด้วยยานพาหนะที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะรักษาอุณหภูมิพัสดุให้คงที่ตลอดระยะเวลาในการขนส่ง

 • ส่งแบบ On-demand (รถมอเตอร์ไซค์)

บริการส่งแบบ On-demand (รถมอเตอร์ไซค์) เป็นบริการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวก ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนจะให้บริการจัดส่งพัสดุด้วยรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 • ส่งแบบ On-demand (รถ 4-6 ล้อ)

บริการส่งแบบ On-demand (รถ 4-6 ล้อ) เป็นบริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวก ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนจะให้บริการจัดส่งพัสดุด้วยรถยนต์หรือรถบรรทุก ซึ่งสามารถขนส่งพัสดุขนาดใหญ่ได้

 • ส่งพัสดุไปตลาดประเทศ

บริการส่งพัสดุไปตลาดประเทศเป็นบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ โดยผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนจะให้บริการขนส่งพัสดุผ่านช่องทางการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น เครื่องบิน เรือ และรถไฟ ซึ่งต้องทำการตรวจสอบแต่ละขนส่งก่อนว่ารองรับการจัดส่งปลายทางใดบ้างใด เนื่องจากบางขนส่งมีเปิดให้บริการแค่ในบางประเทศเท่านั้น

โดยสรุปแล้วการจัดส่งพัสดุด่วนในปัจจุบันมีบริการแยกย่อยที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ผู้ใช้บริการจึงต้องศึกษารายละเอียดของบริการต่าง ๆ การเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุด่วนที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น ระยะเวลาในการขนส่ง ประเภทของพัสดุ และงบประมาณ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบบริการของขนส่งพัสดุด่วนต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ SHIPPOP เพื่อเลือกใช้บริการขนส่งที่ตรงกับความต้องการ

ภาพรวมธุรกิจ Fulfillment & Shipping Aggregator

 • Fulfillment

เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยจะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว Fulfillment นั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. การรับสินค้า : การรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์
 2. การจัดเก็บสินค้า : การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
 3. การเตรียมสินค้า : การเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง เช่น บรรจุหีบห่อ ติดฉลาก พิมพ์ใบกำกับสินค้า
 4. การจัดส่งสินค้า : การขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ

โดยสิ่งที่ทำให้ธุรกิจ Fulfillment เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คนขายออนไลน์มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อาทิเช่น TikTok Shop, Shopee, Lazada เป็นต้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการ Fulfillment เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องการบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

 • Shipping Aggregator

เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและจัดส่งพัสดุจากผู้ให้บริการขนส่งหลายราย ช่วยให้ธุรกิจสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อาทิเช่น

 1. ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง : Shipping Aggregator มักได้รับส่วนลดจากผู้ให้บริการขนส่ง ทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่งได้
 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง : Shipping Aggregator สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามสถานะพัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

สรุปแล้วทั้ง Fulfillment และ Shipping Aggregator เป็นบริการที่สำคัญสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดย Fulfillment จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในขณะที่ Shipping Aggregator จะช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนด้านการขนส่งและเพิ่มความสะดวกในการขนส่ง

สรุป

ตลาดขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยมีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตได้สูงในอนาคต เนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบริการและเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการผ่านระบบ SHIPPOP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการขนส่งพัสดุด่วนชั้นนำไว้มากมาย ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว