SCG Archives - SHIPPOP
เลี่ยงการทับซ้อนกล่องหลายชั้นหรือมัดพัสดุรวมกัน ป้องกันปัญหาในการขนส่ง

เลี่ยงการทับซ้อนกล่องหลายชั้นหรือมัดพัสดุรวมกัน ป้องกันปัญหาในการขนส่ง

          พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ทุกคนรู้ว่า ขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงสำหรับการขายของออนไลน์คือการแพคของก่อนจัดส่ง การแพคพัสดุให้แน่นหนาเพื่อให้สิ่งของที่เราต้องการส่งนั้นปลอดภัยจากการถูกกระทบกระเทือนระหว่างจัดส่ง           ซึ่งหลายคนมักไม่ใส่ใจกับการแพคพัสดุให้แน่นหนา หรือไม่รู้ว่าวิธีการแพคพัสดุที่ทำอยู่นั้น อาจทำให้สินของด้านในเกิดความเสียหายได้ เช่น ใช้กล่องที่ไม่แข็งแรงพอ ใช้กล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าสินค้ามากเกินไป ไม่ห่อหุ้มสิ่งของที่แตกหักง่ายให้ดี หรือแม้กระทั่งการใส่ข้อมูลจัดส่งที่ไม่ชัดเจน จนทำให้สินค้าถูกตีกลับ (กรณีที่แย่กว่าคือพัสดุอาจค้างในระบบขนส่ง)  

SCG EXPRESS ขยายพื้นที่จัดส่งพัสุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้ว

SCG EXPRESS ขยายพื้นที่จัดส่งพัสุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้ว

SCG EXPRESS บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วน ได้ขยายพื้นที่ให้บริการจัดส่งพัสดุได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดส่งของได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว โดยการส่งพัสดุของทาง SCG EXPRESS จะแบ่งพื้นที่ส่งพัสดุทั้งหมด 6 ภาค ดังนี้  SCG EXPRESS ได้ขยายพื้นที่จัดส่งพัสดุทั่วประเทศทั้ง 6 ภาค แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดส่งได้ อย่างพื้นที่เกาะ เช่น เกาะกูด, เกาะลันตา, เกาะขาม เป็นต้น และบางอำเภอ เช่น อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ในการให้บริการจัดส่งพัสดุของ SCG EXPRESS และระยะเวลาจัดส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางได้ที่ลิ้งค์นี้ > ตรวจสอบพื้นที่จัดส่ง SCG EXPRESS **ส่วนพื้นที่ห่างไกล เช่น แม่ฮ่องสอน, เกาะต่างๆ จัดส่งภายใน 3-5 วัน และพื้นที่พิเศษ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) จัดส่งภายใน       2-4 วัน จะคิดค่าบริการเพิ่มกล่องละ 50 บาท SCG […]