SHIPPOP แจ้งปรับราคาและเงื่อนไข BEE Express มีผลวันที่ 1 ก.ค. 2564 นี้

BEE EXPRESS ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุส่งเช้าเย็นถึง ที่รวดเร็วฉับไว พร้อมเป็น 1 ตัวเลือกที่คุณวางใจ ด้วยบริการขนส่งที่การันตรีส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วัน ประหยัดเวลาของลูกค้า ตอบสนองทุกความต้องการ เข้ารับตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป **พื้นที่ กทม. ยึดมั่นในรูปแบบของธุรกิจการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีพนักงานที่มีความสามารถ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดย SHIPPOP ขอแจ้งปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง BEE EXPRESS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถเช็คราคาและบริการของขนส่ง BEE EXPRESS ด้านล่าง

พื้นที่ให้บริการ

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการเข้ารับและจัดส่งได้ที่นี่ > พื้นที่ให้บริการ

เงื่อนไขเบื้องต้น
1. พิมพ์ใบปะหน้าและแปะลงบนกล่องพัสดุ เพื่อให้ทางทีมขนส่งเข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้าน
2. การคิดค่าขนส่งจะคิดตามน้ําหนักจริง หรือน้ําหนักปริมาตร เเล้วเเต่จํานวนใดจะมากกว่า
3. อัตราค่าบริการพัสดุที่มีน้ําหนักเบาเเละขนาดใหญ่จะคิดค่าขนส่งตามน้ําหนักปริมาตรเเล้วค่อยนําสูตรมาคํานวณค่าขนส่ง โดยสูตรการคํานวณมีดังนี้
พัสดุธรรมดา : กว้าง(cm) * ยาว(cm) * สูง(cm) ÷ 6000 = น้ําหนัก (kg)
พัสดุพิเศษ : กว้างที่สุด(cm) * ยาวที่สุด (cm) * สูงที่สุด (cm) ÷ 6000 = น้ําหนัก (kg)
พัสดุพิเศษจะใช้ค่าที่มากที่สุดของทั้งสามด้านมาคํานวณ
สูตรคํานวณปริมาตรค่าขนส่ง : (กว้างxยาวxสูง)/6,000
ตัวอย่าง กล่องกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 22 ซม. -> คํานวณตามสูตรข้างต้น (30x45x22)/6,000 = 4.950 กิโลกรัม
ค่าขนส่งที่คิดคือ 5 กิโลกรัม ราคา 65 บาท สําหรับการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ
**กรณีที่พัสดุมีน้ําหนักหรือปริมาณกล่องอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ระบบจะยึดคิดราคาค่าขนส่งตามขนาดปริมาตรหรือน้ําหนักที่มากกว่าเป็นหลัก *
4. ไม่มีเรทขั้นต่ําในการเข้ารับพัสดุ เข้ารับตั้งแต่1 ชิ้นขึ้นไป โดยเข้ารับเเละจัดส่งเฉพาะพื้นที่ กทม.เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1-2 วันทําการ โดยเข้า
รับทุกวันจันทร์- เสาร์ (สําหรับวันอาทิตย์หากสร้างรายการส่งในระบบ ทางขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันจันทร์)
5. หากสร้างรายการก่อน 09.30 น. เข้ารับและจัดส่งพัสดุในวันเดียวกัน หากสร้างรายการหลังจาก 9.31-13.00 น. เข้ารับพัสดุในวันเดียวกันแต่จะจัดส่งวันถัดไป หาก
สร้างรายการหลังจาก 13.00 น. จะเข้ารับในวันถัดไป
6. สามารถเข้ารับสินค้าหนักพัสดุสูงสุด 30 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 150 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) แต่ละด้านไม่เกิน 100 เซนติเมตร
*โดยในกรณีที่จะทำการส่งพัสดุ ขนาดกล่อง (กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันทุกด้านเกิน 130 เซนติเมตร หรือด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 50 เซนติเมตร หรือน้ําหนักเกินกว่า 7 กิโลกรัม จะต้อง
ทําการเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ผ่านทางอีเมล cs@shippop.com หรือ Line : @shippop
7. กรณีพัสดุมีการตีคืนจะคิดเป็น 50 % ของค่าบริการขนส่ง ในกรณีไม่สามารถส่งถึงผู้รับผลิตภัณฑ์
8. กรณีบริการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่ง ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับพื้นที่กรุงเทพ สําหรับจังหวัดอื่น ค่าบริการจะถูกคํานวณตามอัตราค่าบริการต่อพัสดุภัณฑ์ในการจัดส่ง
9. ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันไม่เกิน 2,000 บาท/ชิ้น
10. บริษัท ชิปป๊อป จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับลูกค้า COD
1. กําหนดการใช้บริการ COD ยอดขั้นต่ําของสินค้า คือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
2. ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ 2.5 %
3. ผู้ให้บริการจะทําการโอนเงิน cod ที่จัดส่งสําเร็จและชําระมาเรียบร้อยแล้วในระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทําการหลังส่งสําเร็จ โดยจะทําการโอนเงินที่รับชําระมาแล้ว
คือโอนคืนทุกวันจันทร์พุธ เเละศุกร์
4. บัญชีธนาคารสําหรับการโอนเงินคืนจําเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น ( หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ)
5. หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง BEE EXPRESS  ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

SHIPPOP.COM