SHIPPOP มอบโปรโมชั่น True e-Logistics พัสดุตั้งเเต่ 16-30 กก. ราคา 120 บาท

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง True e-logistics  สำหรับพัสดุที่หนักตั้งแต่ 16 กิโลกรัมเป็นต้นไป จนถึง 30 กิโลกรัม จ่ายราคาเดียว 120 บาท  ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง True e-logistics ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

เงื่อนไขเบื้องต้น
1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ
2. บริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป โดยการเข้ารับพัสดุขนส่งทําการเข้ารับทุกวัน
3. บริการเข้ารับพัสดุเฉพาะในกรุงเทพเเละปริมณฑล และจัดส่งทั่วประเทศ โดยไม่มีจํากัดจํานวนพัสดุ
4. สร้างรายการและชําระค่าบริการจัดส่งพัสดุก่อน 14.00 น. และทางบริษัทขนส่งจะเข้ารับพัสดุในวันเดียวกัน หากสร้างรายการหลังจาก 14.01 น. เข้ารับพัสดุในวันถัดไป
5. ประกันค่าความเสียหายและการสูญหายที่เกิดจากขนส่ง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
6. ขนาดและน้ําหนักสินค้าที่สามารถเข้ารับได้
6.1 น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
6.2 สามารถเข้ารับสินค้าขนาดกล่อง (กว้าง+ยาว+สูง ) ไม่เกิน 200 ซม. และ ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 150 ซม.
7. พัสดุจะถึงมือผู้รับในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใน 1-2 วัน
8. กรณี มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง จะมีค่าบริการเพิ่ม โดยค่าบริการราคาเดียวกับค่าขนส่ง
9. กรณี มีการตีคืน/ส่งคืน จะมีค่าบริการเพิ่ม 50% จากราคาค่าส่ง
10. บริษัท ชิปป๊อป จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
11. ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

หากลูกค้าที่สงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ  Line : @SHIPPOP ☎️ โทร. 092-905-3355

SHIPPOP
ช่วยให้เรื่องการส่งของ เป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้ที่

สมัครใช้งาน เช็คราคา