รู้หรือยัง Cj Logistics เพิ่มพื้นที่จัดส่งพิเศษ ครอบคลุมยิ่งขึ้นแล้ว!!

รู้หรือยัง Cj Logistics เพิ่มพื้นที่จัดส่งพิเศษ ครอบคลุมยิ่งขึ้นแล้ว!!

ข่าวดี เมื่อ Cj Logistics เพิ่มพื้นที่พิเศษเพื่อให้บริการส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น เกาะต่างๆ อำเภอห่างไกลในแต่ละภาค และพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

รายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า รายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ จะเป็นรายการที่ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น และผู้จัดส่งหรือผู้รับสินค้า ต้องรับผิดชอบความผิดทางกฎหมายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้านี้ด้วย

ประกาศ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด  วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อผู้ใช้บริการ ทำรายการจองการขนส่งผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและหรือบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและหรือคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน และหรือข้อตกลงต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า