SHIPPOP ประกาศปรับราคาค่าจัดส่งพัสดุ NINJA VAN เริ่มต้นพียง 28 บาท

SHIPPOP ขอประกาศปรับเปลี่ยนราคาค่าจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง ninja van บริษัทขนส่งชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ที่มีพื้นที่การจัดส่งครอบคลุมทั่วประเทศไทย  โดยมีค่าจัดส่งพัสดุเริ่มต้นเพียง 28 บาท ซึ่งอัตราค่าจัดส่งพัสดุใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง ninja van ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

*ราคาพิเศษเริ่มต้น 28 บาท เฉพาะพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม ขนาด กว้าง + ยาว + สูง ไม่เกิน 80 เซนติเมตร เท่านั้น

เงื่อนไขเบื้องต้น

 1. ทางขนส่งจะเข้ารับเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่มีขั้นต่ำในการเข้ารับ และจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด) 
 2. ราคาค่าขนส่งข้างต้นคิดตามปลายทาง 
 • กรุงเทพ/ปริมณฑล เฉพาะปลายทางพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น
 • ต่างจังหวัด ปลายทางพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
 1. ขนาดพัสดุที่รักว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 180 ซม. ด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กรณีส่งมากกว่า 20 กก. ขนส่งจะปฏิเสธการรับพัสดุชิ้นนั้น 
 2. พื้นที่ห่างไกลและหมู่เกาะ เก็บค่าบริการเพิ่ม 50 บาทต่อกล่อง ได้แก่

ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง), ตราด (อ.แหลมงอบ), เชียงใหม่ (อ.ฮอด, อ.ดอยเต่า, อ.แม่แจ่ม, อ.อมก๋อย), ลำพูน (อ.ทุ่งหัวช้าง), ลำปาง (อ.เถิน), น่าน (อ.บ่อเกลือ), พะเยา (อ.เชียงม่วน), เชียงราย (อ.แม่สาย, อ.เวียงป่าเป้า อ.เวียงแก่น, อ.ขุนตาล), แม่ฮ่องสอน (อ.เมือง, อ.สบเมย, อ.แม่ลาน้อย, อ.ปาย, อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.ขุนยวม, อ.ปางมะผ้า), ตาก (อุ้มผาง), กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี), กระบี่ (อ.เมือง, อ.เกาะลันตา), พังงา (อ.เกาะยาว), สุราษฎร์ธานี (อ.พนม, อ.เกาะพะงัน), ปัตตานี (อ.เมือง, อ.สายบุรี, อ.โคกโพธิ์, อ.ปะนาเระ, อ.มายอ, อ.ทุ่งยางแดง, อ.ยะหริ่ง, ยะรัง, หนองจิก, โคกโพธิ์, อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ), ยะลา (อ.เมือง, อ.กรงปินัง, อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต) นราธิวาส (อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ, อ.สุไหงปาดี, อ.รือเสาะ, อ.แว้ง, อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร, อ.จะแนะ, อ.ระแงะ)

 1. ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการให้เรียบร้อยแล้วก่อนเวลา 12.00 น. จะเข้ารับในวันเดียวกันแต่ไม่เกิน 18.00 น.  หากทำรายการเสร็จเรียบร้อย หลัง 12.00 น. ขนส่งจะติดต่อเข้ารับในวันถัดไป
 2. พัสดุจะจัดส่งถึงปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 1-2 วันทำการ พื้นที่ต่างจังหวัด 2-3 วันทำการและพื้นที่ห่างไกล 3-4 วันทำการ (ไม่นับวันเข้ารับ) ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาในการจัดส่ง เช่น ไม่สามารถติดต่อปลายทางได้ , ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า
 3. ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง
 4. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืนเท่ากับราคาค่าขนส่ง 
 5. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 6. ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

  ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง ninja van ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

  SHIPPOP.COM