SCG EXPRESS ขยายพื้นที่จัดส่งพัสุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้ว

SCG EXPRESS ขยายพื้นที่จัดส่งพัสุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้ว

SCG EXPRESS บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วน ได้ขยายพื้นที่ให้บริการจัดส่งพัสดุได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดส่งของได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว โดยการส่งพัสดุของทาง SCG EXPRESS จะแบ่งพื้นที่ส่งพัสดุทั้งหมด 6 ภาค ดังนี้  SCG EXPRESS ได้ขยายพื้นที่จัดส่งพัสดุทั่วประเทศทั้ง 6 ภาค แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดส่งได้ อย่างพื้นที่เกาะ เช่น เกาะกูด, เกาะลันตา, เกาะขาม เป็นต้น และบางอำเภอ เช่น อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ในการให้บริการจัดส่งพัสดุของ SCG EXPRESS และระยะเวลาจัดส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางได้ที่ลิ้งค์นี้ > ตรวจสอบพื้นที่จัดส่ง SCG EXPRESS **ส่วนพื้นที่ห่างไกล เช่น แม่ฮ่องสอน, เกาะต่างๆ จัดส่งภายใน 3-5 วัน และพื้นที่พิเศษ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) จัดส่งภายใน       2-4 วัน จะคิดค่าบริการเพิ่มกล่องละ 50 บาท SCG […]

รู้หรือยัง Cj Logistics เพิ่มพื้นที่จัดส่งพิเศษ ครอบคลุมยิ่งขึ้นแล้ว!!

รู้หรือยัง Cj Logistics เพิ่มพื้นที่จัดส่งพิเศษ ครอบคลุมยิ่งขึ้นแล้ว!!

ข่าวดี เมื่อ Cj Logistics เพิ่มพื้นที่พิเศษเพื่อให้บริการส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น เกาะต่างๆ อำเภอห่างไกลในแต่ละภาค และพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

รายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า รายการสิ่งของต้องห้ามสำหรับการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ จะเป็นรายการที่ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น และผู้จัดส่งหรือผู้รับสินค้า ต้องรับผิดชอบความผิดทางกฎหมายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้านี้ด้วย

ประกาศ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด  วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อผู้ใช้บริการ ทำรายการจองการขนส่งผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและหรือบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและหรือคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน และหรือข้อตกลงต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า