SHIPPOP เปิดตัวบริการใหม่ Flash Bulky ส่งของไซส์ใหญ่ รับน้ำหนักสูงสุด 100 กก.เข้ารับฟรีถึงหน้าบ้าน

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคคนไทย ทำให้จำนวนพัสดุมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจกว่านั้น คืออัตราการเติบโตของ “สินค้าขนาดใหญ่” บริษัท ขนส่งชื่อดัง Flash Express จึงได้เปิดตัวบริการใหม่ Flash Bulky ส่งของไซส์ใหญ่ได้ 100 กก. รับฟรีถึงหน้าบ้าน โดยลูกค้า Business SHIPPOP สามารถใช้บริการนี้ได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ส่วนหน้าร้าน SHIPPOP Franchise ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถใช้บริการนี้ได้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตรวจสอบราคาค่าจัดส่ง และเงื่อนไขการให้บริการ ด้านล่าง

เงื่อนไขเบื้องต้น

1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

2. พัสดุจะต้องมีการห่อหุ้มที่แข็งแรงเหมาะสมต่อการขนส่งและเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขการบริการ และมาตรฐานที่ Flash Express กำหนด

3.พัสดุจะต้องมีขนาดสูงสุดต่อพัสดุไม่เกิน 400 ซม. (กว้าง+ยาว+สูง) และน้ำหนักจริงต่อพัสดุจะต้องไม่เกิน 100 กก. โดยความยาวของพัสดุแต่ละด้านจะต้องไม่เกิน 160 ซม.

4. พัสดุที่มีขนาดหรือน้ำหนักจริงมากกว่าข้อจำกัดที่กำหนดไว้ข้างต้นจะถูกปฏิเสธการรับพัสดุ 

5. วิธีการคิดคำนวณค่าบริการขนส่ง : 

 1. คำนวณค่าบริการขนส่งตามน้ำหนักจริงหรือตามปริมาตร (กว้าง×ยาว×สูง) หารด้วย 6000 และปัดเศษทศนิยมขึ้น โดยบริษัทจะเลือกคิดค่าบริการขนส่งตามจำนวนที่มากกว่า

ตัวอย่างการคำนวณ

 • ในกรณีที่พัสดุ A มีน้ำหนักจริง 10 กก. และมีขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 60 ซม. ค่าบริการขนส่งจะถูกคำนวณตามปริมาตร (40x50x60)/6000 = 20 กก. ในกรณีนี้พัสดุจึงมีปริมาตร 20 กก. ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า น้ำหนักจริงที่ 10 กก. ดังนั้น พัสดุชิ้นนี้จะถูกคิดค่าบริการขนส่งที่อัตราน้ำหนัก  20 กก.
 1. กรณีน้ำหนักจริงของพัสดุไม่เกินกว่าน้ำหนักที่ Flash Express กำหนด แต่น้ำหนักปริมาตรเกิน  100 กก. สามารถส่งได้ ค่าบริการขนส่งจะถูกคำนวณโดยน้ำหนัก 100 กก. + 20 บาทต่อ กก. 

ตัวอย่างการคำนวณ

 • ในกรณีที่พัสดุมีน้ำหนักจริง 75 กก. แต่มีน้ำหนักปริมาตร 105 กก.  ค่าบริการขนส่งจะถูกคำนวณตามน้ำหนักปริมาตร เริ่มต้นจากพิกัดน้ำหนัก 100 กก. + (20บาทx5กก.) ซึ่งจะมีค่าส่งเท่ากับ 1,000 + (20บาทx5กก.) = 1,000 + 100 = 1,100 บาท

6. พื้นที่ให้บริการ ได้แก่

 1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล: กรุงเทพฯ, นนทบุรี,  ปทุมธานี,  สมุทรปราการ
 2. ภาคกลาง: กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง,  ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระแก้ว, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
 3. ภาคเหนือ: ชัยนาท, กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์,อุทัยธานี
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร,ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี
 5. ภาคใต้: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี

7. สำหรับบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ (โดยไม่มีวันหยุด)

8. ผู้ขอใช้บริการจะต้องสร้างรายการขนส่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ต่างจังหวัดต้องสร้างรายการขนส่งก่อนเวลา 12.00 น. จึงจะเข้ารับภายในวันเดียวกันแต่ไม่เกิน 18.00 น.  
 2. สำหรับพื้นที่ที่เป็นภูเขา เกาะ และพื้นที่ห่างไกล ต้องสร้างรายการขนส่งล่วงหน้า 1 วัน  

9.ระยะเวลาการดำเนินการขนส่ง

 1. กรณีขนส่งพัสดุภายในจังหวัดเดียวกันจะดำเนินการภายใน 2-3 วัน  
 2. กรณีขนส่งพัสดุข้ามจังหวัดจะดำเนินการภายใน  2-4 วัน (ซึ่งไม่รวมวันเข้ารับ) 

10. พื้นที่ที่เป็นภูเขา เกาะ และพื้นที่ห่างไกล ตามตาราง A นั้นจะมีการเรียกค่าบริการเพิ่มตามอัตราที่ปรากฏในตาราง B ด้านล่าง 

ตาราง A : พื้นที่ห่างไกล

จังหวัดอำเภอ
เชียงใหม่กัลยาณิวัฒนา, ดอยเต่า, แม่แจ่ม, เวียงแหง, อมก๋อย
ตากท่าสองยาง, อุ้มผาง
น่านเฉลิมพระเกียรติ, ทุ่งช้าง, บ่อเกลือ, สองแคว
จังหวัดอำเภอ
เพชรบูรณ์น้ำหนาว
แม่ฮ่องสอนขุนยวม, ปางมะผ้า, ปาย, แม่ลาน้อย, แม่สะเรียง, สบเมย
กาญจนบุรีทองผาภูมิ สังขละบุรี
นราธิวาสเมืองนราธิวา, ตากใบ, สุไหงโกลก, ระแงะ, เจาะไอร้อง, สุไหงปาดี, รือเสาะ, แว้ง, บาเจาะ, ยี่งอ, สุคิริน, ศรีสาคร, จะแนะ, ระแงะ
ปัตตานีเมืองปัตตานี, สายบุรี, โคกโพธิ์, ปะนาเระ, มายอ, ทุ่งยางแดง, ยะหริ่ง, ยะรัง, หนองจิก, แม่ลาน, ไม้แก่น, กะพ้อ
พังงาคุระบุรี
ยะลาเมืองยะลา, กรงปินัง, เบตง, ยะหา, กาบัง, บันนังสตา, รามัน, ธารโต
สุราษฎ์ธานีเกาะสมุย

ตาราง B : ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล 

น้ำหนักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (บาท/ชิ้น)
5-50 กิโลกรัม50 บาท
51-70 กิโลกรัม100 บาท
71-100 กิโลกรัม200 บาท
>100 กิโลกรัมบวกเพิ่ม 50 บาท ต่อ 50 กิโลกรัม*

   ตัวอย่างการคำนวณ

 • พัสดุมีน้ำหนักตั้งแต่ 100 – 150 กก. จะถูกคิดค่าบริการ 200+50 = 250 บาท
 • พัสดุมีน้ำหนัก 150 – 200 กก. จะถูกคิดค่าบริการ 250+50 = 300 บาท

11. การประกันคุ้มครองพัสดุเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตามความรับผิดต่อความเสียหายและสูญหายของพัสดุหรือการไม่ปฏิบัติตามใบเสนอราคาฉบับนี้จะต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อพัสดุุหรือมูลค่าที่แท้จริงของพัสดุนั้น โดยบริษัทจะคำนวณความรับผิดจากมูลค่าที่ต่ำกว่า

12. ในกรณีพัสดุถูกตีคืน บริษัทจะคิดค่าบริการขนส่งตามจริงโดยคำนวณจากค่าบริการขนส่งจากพื้นที่ปลายทาง กลับมายังพื้นที่ต้นทาง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า COD  (เก็บเงินปลายทาง)  

1. สำหรับบริการ COD (เก็บเงินปลายทาง) จะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3% ของมูลค่าสินค้าที่เรียกเก็บ โดยมียอดขั้นต่ำของสินค้า อยู่ที่ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

2. ผู้ให้บริการจะทำการโอนเงินที่รับชำระมาแล้ว มี 2 แบบ คือ 

 1. โอนคืนทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
 2. โอนคืนทุกวันศุกร์ 

    (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง ก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ)

3. บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืน จำเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการ หรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น 

    (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ) 

4. หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ