SHIPPOP จับมือ Sendit ส่งพัสดุปลอดภัย ในราคาที่คุณพอใจ เริ่มต้น 25 บาท

Sendit คือบริษัทขนส่งพัสดุ ที่มุ่งมั่นให้บริการรับส่งพัสดุและเอกสารในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ  ในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ จัดส่งปลอดภัยด้วย ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันสูงสุด 5,000 บาท/ชิ้น ให้บริการโดยเมสเซนเจอร์คุณภาพระดับมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี  โดยลูกค้าของ SHIPPOP สามารถเรียกใช้ขนส่ง Sendit ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถเช็คราคาค่าขนส่ง Sendit ได้ตามตารางดังต่อไปนี้


พื้นที่ให้บริการ 
เข้ารับ : พื้นที่ให้บริการ เขตกรุงเทพฯ ต้องสร้างรายการก่อนเวลา 14.00 น. และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
ต้องสร้างรายการก่อนเวลา 12.00 น. หากสร้างรายการตามระยเวลาที่กําหนด ทีมขนส่งจะเข้ารับในวันเดียวกัน 
แต่จะทําการจัดส่งในวันถัดไป 
จัดส่ง : พื้นที่ให้บริการ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

เงื่อนไขเบื้องต้น
1. พิมพ์ใบปะหน้าและแปะลงบนกล่องพัสดุ เพื่อให้ทางทีมขนส่งเข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้าน
3. อัตราค่าบริการ คิดตามนํ้าหนักกล่องและสินค้า 
4. ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1-2 วัน ทําการโดยเข้ารับทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
4. การเข้ารับสินค้า ต้องมียอดจัดส่งขั้นตํ่า 3 ชิ้น ขึ้นไป
5. สามารถเข้ารับสินค้าหนักพัสดุสูงสุด 30 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 200 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง)
6. กรณีพัสดุมีการตีคืน คิดค่าบริการตามจริงที่กําหนด
7. ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น

ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง Sendit ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

SHIPPOP.COM