SHIPPOP EXPRESS ส่งภายใน 1 วัน ไม่คำนวณน้ำหนัก พร้อมบริการส่งของเย็น

เปิดตัว SHIPPOP EXPRESS ขนส่งเจ้าใหม่ที่ให้บริการส่งพัสุด่วนภายใน 1 วัน พร้อใบริการส่งของแบบควบคุมอุณหภูมิ ส่งเร็ว สะดวก รับพัสดุขนาด กว้าง + ยาว + สูง สูงสุดไม่เกิน 200 ซม.น้ำหนักพัสดุสูงสุด 25 กิโลกรัม ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง SHIPPOP EXPRESS ได้แล้วที่ www.shippop.com โดยมีพื้นที่ให้บริการ ราคาและเงื่อนไขในการในบริการดังต่อไปนี้

ต้นทาง : กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

เวลาสร้างรายการ เข้ารับพัสดุ และรอบจัดส่งพัสดุ

สร้างรายการ เข้ารับพัสดุ ส่งถึงปลายทาง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถึงปลายทาง

ต่างจังหวัด

(ยกเว้น นครราชสีมา)

ส่งถึงปลายทาง

นครราชสีมา

ก่อน 8.00 08.00-10.00 13.00-18.00 15.00-20.00 17.00-22.00
ก่อน 10.00 10.00-12.00 15.00-20.00
ก่อน 12.00 12.00-14.00 17.00-22.00

 

ต้นทาง : ชลบุรี

เวลาสร้างรายการ เข้ารับพัสดุ และรอบจัดส่งพัสดุ

สร้างรายการ เข้ารับพัสดุ ปลายทาง

ภายในจังหวัด

ปลายทาง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ก่อน 8.00 08.00-10.00 15.00-20.00 15.00-20.00
ก่อน 10.00 10.00-12.00 15.00-20.00 17.00-22.00
ก่อน 12.00 12.00-14.00 15.00-20.00

 

ต้นทาง : เพชรบุรี, หัวหิน, สมุทรสงคราม, ราชบุรี

เวลาสร้างรายการ เข้ารับพัสดุ และรอบจัดส่งพัสดุ

สร้างรายการ เข้ารับพัสดุ ปลายทาง

ภายในจังหวัด

ปลายทาง

จังหวัดใกล้เคียง

ปลายทาง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ก่อน 8.00 08.00-10.00 15.00-20.00 15.00-20.00 15.00-20.00
ก่อน 10.00 10.00-12.00 15.00-20.00 15.00-20.00 17.00-22.00
ก่อน 12.00 12.00-14.00 15.00-20.00 15.00-20.00

ต้นทาง : ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช

เวลาสร้างรายการ เข้ารับพัสดุ และรอบจัดส่งพัสดุ

สร้างรายการ เข้ารับพัสดุ ปลายทาง

ภายในจังหวัด

ก่อน 8.00 08.00-10.00 15.00-20.00
ก่อน 10.00 10.00-12.00 15.00-20.00
ก่อน 12.00 12.00-14.00 15.00-20.00

 

เงื่อนไขการส่งพัสดุ

 1. พิมพ์ใบปะหน้าและแปะลงบนกล่องพัสดุ เพื่อให้ทางทีมขนส่งเข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้าน
 2. เวลาทำการตั้งแต่ 9.00 – 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 3. พัสดุต้องพร้อมส่งก่อนเวลาเข้ารับพัสดุ หากเป็นพัสดุส่งเย็นจะต้องถูกปรับอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิอย่างน้อย 0-8 องศา ก่อนจัดส่ง และแพ็คอย่างมิดชิดและเหมาะสม ไม่ควรให้มีน้ำหยด ส่งกลิ่น ไอระเหย หรืออื่นๆ ที่ส่งผลต่อสินค้าอื่นๆ และยากแก่การจัดส่ง
 4. หากสร้างรายการหลังจาก 12.00 น. จะเข้ารับในวันถัดไป
 5. เข้ารับพัสดุฟรี หากส่งมากกว่า 3 กล่อง (ต่ำกว่า 3 กล่องคิดค่าเข้ารับ 90 บาทต่อครั้ง)
 6. สินค้าน้ำหนักพัสดุสูงสุด 25 กิโลกรัม และขนาดกล่องไม่เกิน 200 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง)
 7. บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าบริการ 3% ของยอดชำระ ขั้นต่ำค่าธรรมเนียม 25 บาท
 8. กรณีพัสดุมีการตีคืน กรณีติดต่อผู้รับและผู้ส่งไม่ได้ กรณีเปลี่ยนแปลงปลายทาง กรณีสินค้าตีกลับ คิดค่าบริการเพิ่มเติมเท่ากับค่าขนส่งจริง
 9. ค่าประกันสินค้ากรณีเสียหายและสูญหาย วงเงินประกันไม่เกิน 3,000 บาท/รายการ  ชำระตามราคาจริงของสินค้าที่เกิดความเสียหาย โดยแจ้งเรื่องเข้ามาหลังจากรับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง เคลมให้ภายใน 3 วัน
 10. พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ภายในจังหวัดขอนแก่น และ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 11. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 12. รบกวนตรวจสอบรายการก่อนกดยืนยัน หากมีการยืนยันแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี