SHIPPOP ประกาศ CJ LOGISTICS ปรับาคาและเงื่อนไขใหม่ เริ่มต้น 24 บาท

CJ Logistic ขนส่งยักษ์ใหญ่จากเกาหลี ที่มาแรงกับบริการด้านการขนส่งพัสดุ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ บริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน บริการส่งถึงปลายทาง ในราคาประหยัด โดย SHIPPOP ได้มีการปรับราคาและเงื่อนไขใหม่ ซึ่งราคานี้มีผลในวัน 1 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราค่าส่งพัสดุ Cj Logistics ใหม่ได้ที่ ตารางด้านล่างนี้ **โดยจะปรับไปคิดราคาตามขนาดของพัสดุ กรุณาระบุขนาดของสินค้าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพล

 

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

2. ทางขนส่งจะเข้ารับและจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด) ในพื้นที่ตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งให้ทราบ 

  • พื้นที่ต้นทางเข้ารับ กรุงเทพ  จะต้องมีขั้นต่ำ 20 ชิ้นขึ้นไปในการเข้ารับต่อสถานที่
  • พื้นที่ต้นทางเข้ารับ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด จะต้องมีขั้นต่ำ 1 ชิ้นขึ้นไปในการเข้ารับต่อสถานที่  

3. น้ำหนักพัสดุไม่เกิน 20 กิโลกรัม ขนาดของพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 180 ซม. โดยแต่ละด้านขนาดไม่เกิน 100 ซม.
4. ไม่รับอาหารทุกประเภท
5. พื้นที่ให้บริการ 

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

6. ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการให้เรียบร้อยแล้วก่อนเวลา 11.30 น. จะเข้ารับในวันเดียวกัน แต่ไม่เกิน 16.00 น.
7. พัสดุจะจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-3 วันทำการ ยกเว้นพื้นที่ภูเขา เกาะ และพื้นที่พิเศษ อาจล่าช้ากว่าปกติ และ มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 50 บาทต่อชิ้น (พื้นที่พิเศษได้แก่ : เกาะต่างๆ, แม่ฮ่องสอน, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส )
8. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง
9. กรณีสินค้าเสียหาย/ สูญหาย/ หรืออื่นๆ ใดที่เข้าข่ายความรับผิดชอบ ชดใช้ให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท       

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ COD

  1. ผู้ให้บริการ จะคิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง คิดจากยอดเรียกเก็บ 2.5 % ยอดขั้นต่ำของสินค้า  คือ 100 บาท  สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  2. ผู้ให้บริการ จะทำการโอนเงินที่รับชำระมาแล้ว มี 2 แบบ คือโอนคืนทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ ทุกวันศุกร์ เป็นวันหยุดจะทำการโอนคืนในวันทำการถัดไป
  3. ผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขหากมีการปฎิเสธการรับสินค้าจากปลายทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการขนส่ง และคิดค่าขนส่งในการส่งพัสดุกลับคืนต้นทาง หรือค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง
  4. บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ)
  5. ยอดโอนคืนขั้นต่ำ 500 บาท หลังหักค่าธรรมเนียม COD (2.5%) แล้ว ค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ใช้งาน