SCG EXPRESS ประกาศเพิ่มพื้นที่จัดส่งพัสุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว

SCG EXPRESS บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วน ได้ขยายพื้นที่ให้บริการจัดส่งพัสดุได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดส่งของได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว โดยการส่งพัสดุของทาง SCG EXPRESS จะแบ่งพื้นที่ส่งพัสดุทั้งหมด 6 ภาค ดังนี้ 

ขอบคุณภาพจาก SCG EXPRESS

SCG EXPRESS ได้ขยายพื้นที่จัดส่งพัสดุทั่วประเทศทั้ง 6 ภาค แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดส่งได้ อย่างพื้นที่เกาะ เช่น เกาะกูด, เกาะลันตา, เกาะขาม เป็นต้น และบางอำเภอ เช่น อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ในการให้บริการจัดส่งพัสดุของ SCG EXPRESS และระยะเวลาจัดส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางได้ที่ลิ้งค์นี้ > ตรวจสอบพื้นที่จัดส่ง SCG EXPRESS

**ส่วนพื้นที่ห่างไกล เช่น แม่ฮ่องสอน, เกาะต่างๆ จัดส่งภายใน 3-5 วัน และพื้นที่พิเศษ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) จัดส่งภายใน       2-4 วัน จะคิดค่าบริการเพิ่มกล่องละ 50 บาท

SCG EXPRESS บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้าน ที่มีบริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป ครบครันด้วยเทคโนโลยี Cool TA-Q-BIN ที่ให้บริการสำหรับพัสดุที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ของสด อาหารทะเล ผลไม้ ซึ่งสามารถควบคุมให้พัสดุอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสามารถใช้บริการ SCG EXPRESS ผ่าน SHIPPOP ได้ที่ > ใช้บริการ SHIPPOP