SHIPPOP ปรับราคาขนส่ง ninjavan เริ่มต้น 19 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้

SHIPPOP มอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจัดส่งพัสดุผ่านขนส่ง ninja van  โดยมีค่าจัดส่งพัสดุเริ่มต้นเพียง 19 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป*  ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุและเงื่อนไขเบื้องต้นของขนส่ง ninja van ได้ที่รายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

 

 

เงื่อนไขเบื้องต้น

 1. ทางขนส่งจะเข้ารับเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล สมุทรสาคร (ยกเว้น รหัสไปรษณีย์ 74131), สมุทรสงคราม, นครปฐม และจังหวัดอื่นๆที่ระบุตามเอกสารแนบท้าย โดยไม่มีขั้นต่ำในการเข้ารับ และจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุด) 
 2. ราคาค่าขนส่งข้างต้นคิดตามปลายทาง 
 • กรุงเทพ/ปริมณฑล เฉพาะปลายทางพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น
 • ต่างจังหวัด ปลายทางพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
 1. ขนาดพัสดุที่รักว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 180 ซม. ด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 100 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กรณีส่งมากกว่า 20 กก. ขนส่งจะปฏิเสธการรับพัสดุชิ้นนั้น 
 2. พื้นที่ห่างไกลและหมู่เกาะ เก็บค่าบริการเพิ่ม 50 บาทต่อกล่อง ได้แก่

ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง), ตราด (อ.แหลมงอบ), เชียงใหม่ (อ.ฮอด, อ.ดอยเต่า, อ.แม่แจ่ม, อ.อมก๋อย), ลำพูน (อ.ทุ่งหัวช้าง), ลำปาง (อ.เถิน), น่าน (อ.บ่อเกลือ), พะเยา (อ.เชียงม่วน), เชียงราย (อ.แม่สาย, อ.เวียงป่าเป้า อ.เวียงแก่น, อ.ขุนตาล), แม่ฮ่องสอน (อ.เมือง, อ.สบเมย, อ.แม่ลาน้อย, อ.ปาย, อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.ขุนยวม, อ.ปางมะผ้า), ตาก (อุ้มผาง), กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี), กระบี่ (อ.เมือง, อ.เกาะลันตา), พังงา (อ.เกาะยาว), สุราษฎร์ธานี (อ.พนม, อ.เกาะพะงัน), ปัตตานี (อ.เมือง, อ.สายบุรี, อ.โคกโพธิ์, อ.ปะนาเระ, อ.มายอ, อ.ทุ่งยางแดง, อ.ยะหริ่ง, ยะรัง, หนองจิก, โคกโพธิ์, อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ), ยะลา (อ.เมือง, อ.กรงปินัง, อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต) นราธิวาส (อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ, อ.สุไหงปาดี, อ.รือเสาะ, อ.แว้ง, อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร, อ.จะแนะ, อ.ระแงะ)

 1. ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการให้เรียบร้อยแล้วก่อนเวลา 12.00 น. จะเข้ารับในวันเดียวกันแต่ไม่เกิน 18.00 น.  หากทำรายการเสร็จเรียบร้อย หลัง 12.00 น. ขนส่งจะติดต่อเข้ารับในวันถัดไป
 2. พัสดุจะจัดส่งถึงปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 1-2 วันทำการ พื้นที่ต่างจังหวัด 2-3 วันทำการและพื้นที่ห่างไกล 3-4 วันทำการ (ไม่นับวันเข้ารับ) ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาในการจัดส่ง เช่น ไม่สามารถติดต่อปลายทางได้ , ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า
 3. ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง
 4. กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืนเท่ากับราคาค่าขนส่ง 
 5. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 6. ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า COD

 1. กำหนดการใช้บริการ COD ยอดขั้นต่ำของสินค้า คือ 100 บาท  สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ 3% 
 3. ผู้ให้บริการจะทำการโอนเงินที่จัดส่งสำเร็จและชำระมาเรียบร้อยแล้วในระยะเวลาประมาณ  3-5 วันทำการ โดยมีรอบการโอนคืนทุกวันพุธและวันศุกร์ หรือสามารถเลือกโอนเฉพาะทุกวันศุกร์ 
 4. บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนจำเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ)
 5. หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ
 6. ยอดโอนคืนขั้นต่ำ 500 บาท หลังหักค่าธรรมเนียม COD (3%) แล้ว ค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ใช้งาน