SHIPPOP ปรับราคาใหม่ eCo-Post บริการส่งด่วนจากไปรษณีย์ไทย ถูกลงกว่าเดิม

ไปรษณีย์ eCo-Post คือ บริการส่งพัสดุจากไปรษณีย์ไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการส่งสินค้าโดยเฉพาะ ส่งของได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิม สามารถฝากส่งพัสดุสูงสุดถึง 10 กิโลกรัม พร้อมมีวงเงินประกันพัสดุสูงสุด 1,500 บาทต่อชิ้น โดยในตอนนี้ทาง SHIPPOP ได้ปรับราคาค่าจัดส่งใหม่เรื่มต้นเพียง 26 บาท โดยราคานี้จะมีผลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการให้บริการได้ ตามตารางด้านล่าง

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ 

 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
 • วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด

2.ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง และพัสดุที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง การจัดส่งดังกล่าวไม่รับพัสดุที่มีขนาด (กว้าง+ยาว+สูง) เกิน 60+60+70 ซม. หรือน้ำหนักมากกว่า 10 กก.
3.มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

 • ปลายทางภายในจังหวัดเดียวกัน จัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ 
 • ต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 2-4 วันทำการ 

4.กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง
5.บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
6.ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

งื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ COD

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องแปะสติ๊กเกอร์ COD สีน้ำเงินทุกกล่อง** 
 2. กำหนดการใช้บริการ COD ยอดขั้นต่ำของสินค้า คือ 100 บาท  สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 3. ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง คิดจากยอดเรียกเก็บ 3 % 
 4. ผู้ให้บริการจะทำการโอนเงินที่รับชำระมาแล้วทุกวันศุกร์ หากเป็นวันหยุดจะทำการโอนคืนในวันทำการถัดไป
 5. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขหากมีการปฎิเสธการรับสินค้าจากปลายทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ขนส่งและคิดค่าขนส่งในการส่งพัสดุกลับคืนต้นทาง
 6. บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนจำเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น     (หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ)
 7. หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ
 8. ยอดโอนคืนขั้นต่ำ 500 บาท หลังหักค่าธรรมเนียม COD (3%) แล้ว ค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ใช้งาน

ข้อแนะนำเพิ่มเติมกรณี Drop off พัสดุไปรษณีย์ไทย

หากลูกค้าที่สงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ  ☎️ โทร. 092-905-3355

SHIPPOP
ช่วยให้เรื่องการส่งของ เป็นเรื่องง่าย