Alphafast พาร์ทเนอร์บริษัทขนส่งกับ SHIPPOP ที่ให้บริการ เข้ารับัสดุถึงบ้าน และจัดส่งพัสดุในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล การันตีของถึงปลายทางในวันถัดไป ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 35 บาท ได้ Update บริการให้ตอบรับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มขนาดพัสดุที่ให้บริการ สามารถเข้ารับและจัดส่งกล่องไปรษณีย์ Size E ได้แล้ว โดยลูกค้าของ SHIPPOP สามารถใช้บริการขนส่ง Alpha Fast ในขนาดดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขในบริการได้ที่ตารางด้านล่าง

อัตราค่าบริการจัดส่ง Alpha Fast

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.ทางขนส่งจะเข้ารับและจัดส่งพัสดุทุกวันจันทร์-เสาร์(ยกเว้นวันหยุด) ในพืนที่ กรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ต้องมีขั้นต่ำ 2 ชิ้นในการเข้ารับ หากน้อยกว่า 2 ชิิ้นจะต้องเสียค่าเข้ารับ 100 บาท
2. ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำรายการเรียบร้อยแล้ว ก่อนเวลา 20.30 น. จะเข้ารับในวันเดียวกัน (08.00 น.-22.00 น.) ยกเวนเหตุสุดวิสัย หากทำรายการเกินเวลาที่กำหนด จะเข้ารับในวันถัดไป
3.การเข้ารับสินค้าในวันหยุดพิเศษ หรือวันอาทิตย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.หากกล่องพัสดุเกินขนาดที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บเป็นจำนวนเงิน 110 บาท (ต่อกล่อง)
5,บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
6.ราคาดีงกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง Alpha fast ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

SHIPPOP.COM