SHIPPOP เอาใจคนชอบส่งของแต่ไม่อยากออกจากบ้านด้วย บริการ FLASH EXPRESS บริษัทรับจัดส่งสินค้าและพัสดุ ที่เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านฟรีตั้งแต่ชิ้นแรก ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ และจัดส่งพัสดุถึงมือลูกค้าปลายทางครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเรทราคาใหม่นี้ SHIPPOP ใจดี เราปรับราคาให้ถูกลงกว่าเดิม  ซึ่งอัตราค่าจัดส่งพัสดุใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป*  โดยลูกค้าทุกท่านสามารถเช็คราคาค่าขนส่ง Flash Express ได้ตามตารางดังต่อไปนี้

 *สำหรับลูกค้ารายเดือนที่เปิดบัญชีกับ SHIPPOP จะต้องเซ็นต์เอกสารใบเสนอราคาใหม่กลับมา ลูกค้าจึงจะสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งพัสดุใหม่นี้ได้ โดยเอกสารจะถูกจัดส่งทางอีเมล์ของลูกค้าภายในวันที่ 11 เมษายน 2562

พื้นที่จัดส่ง  FLASH EXPRESS

BKK/GBKK =กรุงเทพและปริมณฑล  การจัดส่งจะส่งในวันถัดไป

UPCC =ส่วนพื้นที่ในการจัดส่งต่างจังหวัด จะจัดส่งภายในวัน 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันเข้ารับ)

พื้นที่ห่างไกล

กรณีสำหรับพื้นที่ห่างไกล เช่น ภูเขา เกาะ และอำเภอต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล มีค่าบริการเพิ่ม จำนวน 50 บาท

พื้นที่เข้ารับ  FLASH EXPRESS

เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน โดยเข้ารับทุกวันจันทร์ – อาทิตย์

 สามารถตรวจสอบพื้นที่เข้ารับและราคาจัดส่ง FLASH EXPRESS ได้ที่ 

ตรวจสอบพื้นที่และราคาค่าส่ง

***ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามพื้นที่เข้ารับและจัดส่ง FLASH EXPRESS ได้ที่ Line : @SHIPPOP หรือ เบอร์โทรศัพท์ 092-905 3355

การใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ  FLASH EXPRESS 

ตั้งแต่วันที่่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ลูกค้า SHIPPOP จะสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ของขนส่ง FLASH EXPRESS ได้โดยไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

1.ลูกค้ารายเดือนที่เปิดบัญชีกับทาง SHIPPOP และได้เปิดใช้งาน COD ของ Flash EXPRESS แล้ว

ลูกค้าจะต้องเซ็นเอกสารใหม่ที่ SHIPPOP จัดส่งให้ผ่านทางอีเมลล์กลับมา จึงจะสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ FLASH EXPRESS ได้ โดยไม่มีขั้นต่ำ

2. ลูกค้ารายเดือนที่เปิดบัญชีกับทาง SHIPPOP แต่ไม่เคยเปิดใช้งาน COD ของ FLASH EXPRESS มาก่อน

หากมีความสนใจเปิดใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ FLASH EXPRESS สามารถติดต่อมาได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 065-5127894  E-mail : sale@shippop.com

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ขนส่ง Flash Express

  1. เข้ารับสินค้าพัสดุถึงหน้าบ้าน โดยเข้ารับทุกวันจันทร์ – อาทิตย์
  2. ชำระเงินก่อน 12.00 น. เข้ารับสินค้าวันเดียวกัน ภายใน 3 ชม. หากชำระหลัง 12.01 น. จะเข้ารับสินค้าในวันถัดไป
  3. สามารถเข้ารับสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
  4. รับสินค้าขนาด (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 245 เซนติเมตร โดยกำหนดแต่ละด้านต้องไม่เกินดังนี้ กว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
  5. หากขนาดพัสดุมีน้ำหนักเกินจากที่ระบุ จะมีการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมภายหลัง โดยคำนวณตามค่าน้ำหนักที่แท้จริงจากขนส่ง

ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง FLASH EXPRESS  ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

เริ่มใช้งาน SHIPPOP