ไปรษณีย์ไทย เปิดลงทะเบียนบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 วันที่ 7 พ.ย.59 - SHIPPOP

วันนี้ ไปรษณีย์ไทย เปิดลงทะเบียน “บัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ฟรีผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ 7 พ.ย. นี้! คลิกจอง https://goo.gl/4XaYYj

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและกิจการไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะแจกฟรีจำนวน 9,999,999 ดวง โดยไปรษณีย์ไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการขอรับผ่านเว็บไซต์  https://goo.gl/4XaYYj  และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

king-9-thailandpost

โดยสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งต้องใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อไปรษณีย์ไทยจะได้นำส่งแสตมป์ที่ระลึกผนึกตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ชุดพิเศษนี้ ตามที่อยู่ที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อการ์ดที่ระลึกชุดพิเศษนี้ 1 ใบ

king-9-thailandpost-1