ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า

  1. เมื่อผู้ใช้บริการ ทำรายการจองการขนส่งผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและหรือบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและหรือคืนเงินได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน และหรือข้อตกลงต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

announce-16-08-59