SCG EXPRESS บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วน ได้ขยายพื้นที่ให้บริการจัดส่งพัสดุได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดส่งของได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้ว โดยลูกค้าสามารถส่งพัสดุกับ SCG EXPRESS ผ่าน SHIPPOP ได้แล้ว ราคาเริ่มต้นเพียง 40 บาท และยังสามารถใช้บริการ COD ได้อีกด้วย

พื้นที่ให้บริการ SCG EXPRESS

 

COOL TA-Q-BIN 

อีกหนึ่งบริการของ SCG EXPRESS :

SCG EXPRESS : Cool TA-Q-BIN (Cool Parcel Delivery) Chilled อุณหภูมิประมาณ 0 ํc ถึง 8 ํc

SCE : Cool TA-Q-BIN (Cool Parcel Delivery) Frozen อุณหภูมิประมาณ 0 ํc ถึง -15 ํc

สำหรับการขนส่งสินค้าแบบแช่เย็นหรือแช่แข็ง  ที่ให้บริการสำหรับพัสดุที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ของสด อาหารทะเล ผลไม้ ซึ่งเราสามารถควบคุมให้พัสดุอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ได้ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ได้แก่

  • จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะอำเภอเมือง)
  • จังหวัดชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นพื้นที่เกาะ)

พร้อมปรับราคาใหม่ สำหรับอัตราค่าส่งพัสดุภายในภาคเดียวกันและข้ามภาค

เช็คตารางราคากันได้เลย

————————————————————————————————–

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LINE@ : @SHIPPOP

Website : www.shippop.com

Call Sale : 0655127894

ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง SCG EXPRESS  ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

SHIPPOP.COM