SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย มุ่งสู่ eLogistics ยุคใหม่ Thailand 4.0

SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย มุ่งสู่ eLogistics ยุคใหม่ Thailand 4.0

ก้าวใหม่พลิกโฉมอนาคตของวงการขนส่งไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโบาย Thailand 4.0 ในการสร้างธุรกิจใหม่ตามแบบฉบับเส้นทางสตาร์ทอัพของ SHIPPOP เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง SHIPPOP คุณสุทธิเกียรติ <โมชิ> จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 100 เว็บไซต์ มีความใฝฝันสร้างกิจการของตัวเอง โดยการปั่น SHIPPOP เพือ่แก้ปัญหาให้กลุ่มผู้ประกอบการ eCommerce คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ  กล่าวว่า จากการศึกษาหาข้อมูลพบว่าปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการ E-Commerce คือเรื่องของขั้นตอนในการบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อจัดส่ง รวมถึงการเขียนชื่อที่อยู่ในการส่งสินค้า และการส่งหมายเลขพัสดุ (Tracking) ที่จัดส่งให้กับลูกค้า โดยหากมีออเดอร์จำนวนไม่มากก็จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อใดก็ตามที่ออเดอร์มีจำนวน 50-100 เจ้าต่อวัน ผู้ประกอบการย่อมประสบปัญหา ทั้งเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และการหาขนส่งที่ดีที่สุดในการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้ผู้ประกอบการจะต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบราคาของค่าบริการขนส่งแต่ละเจ้า เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด “ขนส่งออนไลน์ เริ่มต้นมาจากขนส่งธรรมดาครับ เวลาที่ธุรกิจ eCommerce เติบโตมากยิ่งขึ้น ขนส่งต้องมีการจัดส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างในประเทศไทย ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มีอัตราการจัดส่งสินค้า […]