รวม ขนส่งปิด ขนส่งล่าช้า จาก covid-19 ทุกขนส่ง FLASH ไปรษณีย์ KERRY

ขอแนะนำขนส่งในช่วงถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ขณะนี้ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย KERRY ninjavan และ best express โดยสามารถใช้ได้ผ่าน www.shippop.com

เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศไทยที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทขนส่งในประเทศได้รับผลกระทบมากมายในแต่ละพื้นที่  ทาง SHIPPOP จึงขอรวบรวมสถานะขนส่งที่ต้องล่าช้าหรือปิดทำการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ดังนี้

1.ไปรษณีย์ไทย

 

2. FLASH EXPRESS

กดเพื่อตรวจสอบพื้นที่ปิดทำการของขนส่ง  FLASH EXPRESS

 

3.CJ Logistics

ปิดพื้นที่จัดส่งปลายทางตามรายละเอียดด้านล่าง มีผลวันที่ 13 -28 กรกฎาคม 64

RDC Zipcode
Bangkhae 10160
Bangkhae 10170
Bangkhae 10600
Bangkhae 10700
Lat Phrao 10300
Lat Phrao 10310
Lat Phrao 10320
Lat Phrao 10400
Pathum thani 12000
Pathum thani 12120
Pathum thani 12121
Pathum thani 12140
Pathumwan 10100
Pathumwan 10110
Pathumwan 10120
Pathumwan 10200
Pathumwan 10330
Pathumwan 10500

หมายเหตุ : รวมถึงบางพื้นนที่อาจล่าช้าตามการประเมิณสถาณการณ์อีกที

ขนส่ง CJ Logistis ปิดพื้นที่จัดส่งปลายทางตามรายละเอียดด้านล่าง มีผลวันที่ 13 -28 กรกฎาคม

RDC Zipcode
Lat Phrao 10300
Lat Phrao 10310
Lat Phrao 10320
Lat Phrao 10400

4. BEST EXPRESS

 

 

จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์ จังหวัด + รหัส
ปิดพื้นที่ ต้นทาง-ปลายทาง   ถึงวันที่ 25-07-21
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว หลักสาม 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว ยกกระบัตร 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว โรงเข้ 70210
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว โรงเข้ 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว หนองสองห้อง 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว หนองบัว 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว หลักสอง 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว เจ็ดริ้ว 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว คลองตัน 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว อำแพง 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว สวนส้ม 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา 74120 สมุทรสาคร 74120
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว หนองสองห้อง 70210
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม บ้านปรก 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม บางแก้ว 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ท้ายหาด 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม แหลมใหญ่ 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คลองเขิน 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คลองโคน 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางตะเคียน 75000 สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม บางจะเกร็ง 75000 สมุทรสงคราม 75000
ปิดพื้นที่เบส ต้นทาง-ปลายทาง   ถึงวันที่ 28-07-21
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 10500 กรุงเทพมหานคร 10500
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม 10500 กรุงเทพมหานคร 10500
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ 10500 กรุงเทพมหานคร 10500
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก 10500 กรุงเทพมหานคร 10500
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา 10500 กรุงเทพมหานคร 10500
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ 10500
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก 10501
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง 10330 กรุงเทพมหานคร 10330
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ 10330 กรุงเทพมหานคร 10330
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน 10330 กรุงเทพมหานคร 10330
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี 10330 กรุงเทพมหานคร 10330
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี 10120 กรุงเทพมหานคร 10120
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง 10120 กรุงเทพมหานคร 10120
กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน 10120 กรุงเทพมหานคร 10120
กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา 10120 กรุงเทพมหานคร 10120
กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ 10120 กรุงเทพมหานคร 10120

5. SCG EXPRESS

 

SCG EXPRESS

SCG พื้นที่สมุทรสาครทั้งจังหวัด และพื้นที่ในความดูแลสาขาเจริญนคร เข้ารับไม่ได้ แต่จัดส่งได้โดยอาจจะล่าช้า 2-3 วัน

6.True e-Logistics

ขนส่ง True e-Logistics แจ้งงดรับพัสดุทุกพื้นที่ ประมาณ 1 สัปดาห์

เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของ Covid-19 ในประเทศไทยที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราพบว่ามีพนักงานบางส่วนที่โกดังหลักติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางเราจึงต้องทำการปิดโกดังเพื่อทำความสะอาดและเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการป้องกันไวรัสของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและอาจทำให้ไม่สามารถจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ทางเราจึงอยากเรียนแจ้งให้ทราบว่าจะหยุดทำการเข้ารับพัสดุจากคลังสินค้าหรือสถานที่ตามที่กำหนดโดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ซึ่งหากการดำเนินการของเรากลับสู่ภาวะปกติ จะทำการแจ้งกลับไปอีกครั้งนึงค่ะ ทางเราต้อง ขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

7. BEE EXPRESS

8. JWD EXPRESS

JWD EXPRESS

🔶แจ้งประกาศ 🔶 วันหยุดเข้ารับ-ส่งสินค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 🔹วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2564🔹 งดเข้ารับสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด) 🔹วันจันทร์ที่ 26 ก.ค. 2564🔹 งดจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด) 🔹วันอังคารที่ 27 ก.ค. 2564🔹 งดเข้ารับสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด) 🔹วันพุธที่ 28 พ.ค. 2564🔹 งดจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

9. NINJA VAN 

กดเพื่อดูพื้นที่จัดส่งล่าช้า ninja van